Het VU medisch centrum (VUmc)  is één van de acht universitair medische centra van Nederland. Kerntaken van VUmc zijn patiëntenzorg, onderwijs & opleiding en onderzoek. Het medisch centrum is een relatief jonge organisatie. In 1964 opende het als academisch ziekenhuis haar deuren en vonden de eerste operaties plaats. In 1966 vond de officiële opening van het VU ziekenhuis plaats. In 2001 ontstond VUmc door het samengaan van de medische faculteit en het ziekenhuis. In 2012 telde VUmc 6810 medewerkers (5844 fte, waarvan 702 fte wetenschappelijk personeel), 733 bedden, 55.785 opnames met 149.811 verpleegdagen, 2439 studenten, ruim 2593 wetenschappelijke publicaties en een omzet van 805 miljoen.

Onze werkzaamheden

Wij verzorgen voor VUmc de brugfunctie tussen de gebruikers en het systeem. In een co-sourcing model werken functioneel beheerders van VUmc samen met onze medewerkers aan een stabiele Oracle EBS en werken zij wijzigingsverzoeken uit. Als gebruikers bij VUmc vragen hebben over het systeem, bellen zij naar LIFThulp. Achter deze frontoffice zitten medewerkers Profource. Sinds 2013 zijn wij tevens volledig verantwoordelijk voor de crediteurenadministratie die is uitbesteed aan Profource. Artikel: VU Medisch Centrum: nauwe samenwerking en dezelfde kernwaarden