Rotterdam is met ongeveer 12.000 werknemers een van de grootste gemeenten van Nederland. De stad is onderverdeeld in 13 deelgemeenten, die een hoge mate van autonomie kennen. De gemeente kent 18 zelfstandige diensten, die voor hun bedrijfsvoering Oracle gebruiken. Profource werkt al sinds 2007 samen met de gemeente.

Onze werkzaamheden

In 2007 hielpen wij de gemeente bij de overstap naar E-Business Suite: wij hebben de uitrol centraal en bij verschillende gemeentelijke diensten voorbereid en ondersteund. Wij hielpen ook met testen en het opleiden van de eindgebruikers. En na de go-live ondersteunden wij de administratie en het beheer van Oracle E-Business Suite en de optimalisatie van de bijbehorende processen.

Centrale administratie

Begin 2013 hebben wij de gemeente Rotterdam geholpen met de samenvoeging van 17 deeladministraties tot één centrale administratie. Ook hebben we een gemeentebrede template ontwikkeld voor het bestel- en inkoopproces in Oracle.

e-Facturen

De gemeente Rotterdam maakt sinds april 2014 gebruik van de Profource Trading Cloud voor het betalen van e-facturen. Daarmee is Rotterdam is een van de eerste Nederlandse gemeenten met e-facturatie. Wij leveren de elektronische facturen aan in de Rotterdamse administratie en zorgen voor extra controles, zodat de facturen zo snel mogelijk verwerkt en betaald kunnen worden.

Taleo

In 2014 rolden de Oracle-recruitmentsoftware Taleo uit voor het Concern Mobiliteitscentrum van de gemeente Rotterdam. De gemeente gebruikt deze software om af te slanken: met Taleo worden mensen van werk binnen de gemeente naar werk elders begeleid. Artikel: Rotterdam schakelt Profource in Artikel: Taleo troef voor krimpende gemeente Rotterdam