Het Erasmus MC is het grootste en meest veelzijdige van de acht universitair medische centra van Nederland, met 1320 bedden (286.115 verpleegdagen), 10.473 medewerkers (9487 fte) en een omzet van 1,236 miljard euro (cijfers 2012). Erasmus MC wil haar internationale reputatie verder uitbouwen en tot de beste medisch instituten ter wereld behoren. De organisatie bestaat uit ruim vijftig afdelingen. Elke afdeling levert een bijdrage aan de drie kerntaken van het Erasmus MC: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

Onze werkzaamheden

Tijdens de implementatie van Oracle E-Business Suite verzorgde Profource de opleidingen van duizenden gebruikers binnen Erasmus MC. Verder ondersteunde Profource het Erasmus MC met de testmethodiek. Nadat het nieuwe systeem in gebruik was genomen, leverde Profource nazorg en ondersteuning van de administratie. Ook ondersteunde Profource alle beheeractiviteiten en het optimaliseren van de processen.

Inkoop

Erasmus MC wilde meer grip op de inkoop. Het beheer van de inkoop lag verspreid over verschillende systemen. Omdat het niet mogelijk was om alles onder te brengen in iProcurement, bouwde Profource een Oracle Business Intelligence (OBIEE/BI-Apps)-toepassing. De informatie uit verschillende systemen werd gecontroleerd met het grootboek en zichtbaar gemaakt in een zogeheten participatie dashboard. Nu kan het medisch centrum snel en gericht nagaan op welke contracten een lage participatie wordt behaald en – indien nodig – maatregelen nemen om de inkoop te verbeteren.

Track & Trace

In het logistiek centrum van Erasmus MC komen dagelijks zo´n 400 pakketten met goederen binnen. Profource heeft hier een track & trace systeem uitgerold, waarmee op elk moment bepaald kan worden waar de binnengekomen goederen zich bevinden. Artikel: Track & Trace in het Erasmus MC Artikel: Een participatie dashboard voor Erasmus MC Artikel: Erasmus MC schakelt Profource in voor opleidingen